Brno - socha rytíře na Moravském náměstí

V roce 2015 byla na na Moravském náměstí před Moravskou galerií usazena jezdecká socha rytíře v brnění, se štítem a kopím, jehož hrot dosahuje výšky osmi metrů. Socha je nápadná ani ne tak pro svou celkovou takřka „žirafí“ výšku, ale pro nepoměrně dlouhé nohy koně, jež vyrůstají přímo z dlažby (socha je bez podstavce) a lidé mezi nimi mohou volně procházet.

Socha, jejímž autorem je významný současný český sochař Jaroslav Róna (*1957), zobrazuje moravského markraběte Jošta (1351–1411) a zároveň (či spíše) představuje alegorii odvahy. Po své instalaci vzbudilo dílo značný rozruch a vyvolalo protichůdné reakce, postupem času mu ale stále více Brňanů přichází „na chuť“ a není vyloučené, že s odstupem let se socha stane jedním ze symbolů města. Rytíř má sklopené hledí a není mu vidět do tváře, což soše dodává trochu tajuplný výraz, kůň naopak cení zuby a při troše fantazie se možná i směje – to už musí každý návštěvník Brna posoudit sám.