Brno - Kostel J. A. Komenského

Kostel je pro své zdivo, tvořené neomítnutými cihlami, znám spíše jako tzv. Červený kostel. Stojí na Komenského náměstí, vystavěn byl v letech 1863 až 1867 podle projektu rakouského architekta Heinricha Ferstela a pojmenován byl jako kostel Kristův. Soutěž na projekt chrámu vypsali brněnští luteráni, kteří tak využili Únorovou ústavou (1861) zaručeného práva evangelíků stavět v Rakousko-uherské monarchii vlastní kostely. Ihned po dokončení se stavba odkazující na severoněmeckou protestantskou gotiku stala dominantou okružní třídy a vlastně i celého vnitřního města. Vnitřní zařízení chrámu je v duchu protestantské tradice prosté až strohé.
Pro svou skvělou akustiku je Červený kostel s oblibou využíván pro pořádání koncertů, zejména duchovní hudby.
www.cervenykostel.cz