Brno - Kostel nalezení sv. kříže

Součást kláštera kapucínů, raně barokní, jednoduchá stavba, vysvěcená roku 1656. Ačkoli z vnějšku působí opravdu prostě (zcela v kapucínském duchu), vybavení kostela je z uměleckého a historického hlediska značně cenné. Zejména obraz na hlavním oltáři od holandského malíře Joachima Sandrarta (1606–1688), dále obrazy na postranních oltářích či polychromovaná dřevořezba madony z první poloviny 15. století.