Kapucínský klášter a Kapucínská hrobka v Brně

Kapucínský klášter

První kapucíni se v Brně objevili jen několik málo roků po příchodu tohoto řádu do Čech, a již v roce 1604 bylo započato se stavbou kláštera. Ten však museli řeholníci roku 1645 opustit při obležení Brna Švédy, kdy byly všechny budovy vně hradeb strženy. Od roku 1648 však postupně vykoupili deset domů na tehdejším Uhelném trhu (dnes Zelném), čímž získali dostatečně velký pozemek, na němž roku 1651 dokončili stavbu trojkřídlého komplexu klášterních budov (podle projektu Ondřeje Erny), později byl dokončen i klášterní kostel Nalezení svatého Kříže. Klášter i kostel byly vystavěny v duchu zásad kapucínského řádu – návratu k chudobě a prostotě prvotní apoštolské církve.

Kapucínská hrobka

Silný zážitek nabízí prohlídka krypty kapucínského kláštera, jež sloužila od poloviny 17. století jako hrobka příslušníků kapucínského řádu. Tvoří ji šest místností vytvořených úpravou sklepů původních domů na místě dnešního kláštera. Díky promyšlenému systému větracích průduchů ve zdech hrobky byla těla zemřelých přirozenou cestou postupně vysušena a tím bez jakéhokoli balzamování mumifikována. Dodnes se dochovalo 41 z původních 205 osob, které byly v kryptě pohřbeny. Pochovávalo se zde až do roku 1784, kdy císař Josef II. pohřbívání tímto způsobem zakázal.

Více: www.kapucini.cz