Brno - socha W. A. Mozarta

Prostranství Zelného trhu zdobí od roku 2008 ještě další sochařské dílo: na několikametrovém pilíři před divadlem Reduta (v němž W. A. Mozart ještě coby dítě vystupoval) spočívá bronzový klavichord (jakýsi předchůdce klavíru), na němž balancuje dětská postava, ovšem s mužskou hlavou geniálního skladatele. Postava má na zádech jedno křídlo, jež je symbolem skladatelova smutného osudu. Autorem sochy je akademický sochař Kurt Gebauer.