Short dictionary

POZDRAVYGREETINGSBEGRÜSSUNGEN
Dobrý den Good day Guten Tag
Na shledanou Good bye Auf Wiedersehen
Ahoj / Čau Hi / Bye Hallo / Tschüss
Dobré ráno Good morning Guten Morgen
Dobrou noc Good night Gute Nacht
ZÁKLADNÍ KOMUNIKACEBASIC COMMUNICATIVE EXPRESSIONSGRUNDKOMMUNIKATION
Ano Yes Ja
Ne No Nein
Děkuji Thank you Danke
Prosím Please Bitte
Jak se máte? How are you? Wie geht es Ihnen?
Děkuji, dobře. Very well thank you. Danke, gut.
A vy? And you? Und Ihnen?
Promiňte. Excuse me. Entschuldigen Sie.
Mluvíte anglicky / německy? Do you speak English? Sprechen Sie deutsch?
Rozumím. I understand. Ich verstehe.
Nerozumím. I don’t understand. Ich verstehe nicht.
Napište mi to, prosím. Write it down for me, please. Schreiben Sie es mir bitte auf.
Můžete mi pomoci? Can you help me? Können Sie mir helfen?
Počkejte, prosím. Wait a minute, please. Warten Sie, bitte.
Kdo? Who? Wer?
Co? What? Was?
Kdy? When? Wann?
Kolik je hodin? What time is it? Wie spät ist es?
Pondělí Monday Montag
Úterý Tuesday Dienstag
Středa Wednesday Mittwoch
Čtvrtek Thursday Donnerstag
Pátek Friday Freitag
Sobota Saturday Samstag
Neděle Sunday Sonntag
Otevřeno Open geöffnet
Zavřeno Closed geschlossen
Vstup zakázán No entry Zutritt verboten
Kouření zakázáno Smoking prohibited Rauchen verboten
Žena / Ženy Woman / Women Frau / Frauen
Muž / Muži Man / Men Mann / Männer
Jméno Name Name
Adresa Adress Adresse
Datum narození Date of birth Geburtsdatum
Dokumenty Documents Dokumente
jízdenka Ticket (bus/train e.t.c.) Fahrkarte
ZÁKLADNÍ ČÍSLOVKYBASIC NUMBERSKARDINALZAHLEN
Jedna 1 1
Dvě 2 2
Tři 36 3
Čtyři 4 4
Pět 5 5
Šest 6 6
Sedm 7 7
Osm 8 8
Devět 9 9
Deset 10 10
Sto 100 100
Tisíc 1000 1000
SEZNAMOVÁNÍGETTING ACQUAINTEDKENNEN LERNEN
Jak se jmenujete? What’s your name? Wie heißen Sie?
Jmenuji se … My name is … Ich heiße …
Odkud jste? Where are you from? Woher kommen Sie?
Jsem z … I’m from … Ich komme aus …
Jste z Prahy? Are you from Prague? Kommen Sie aus Prag?
ORIENTACEORIENTATIONLAGE
Vlevo Left Links
Napravo Right Rechts
Rovně Straight on Geradeaus
Kde je …? Where is …? Wo ist ...?
Nadraží Station Bahnhof
Letiště Airport Flughafen
Metro Underground/Subway Metro / U-Bahn
Turistické informace Tourist information Tourist information
Náměstí Square Stadtplatz
Lékárna Pharmacy Apotheke
Nemocnice Hospital Krankenhaus
Pohotovost Emergency service Notdienst
Policejní stanice Police Station Polizeistation
Ulice … Street … Straße …
Potraviny Grocery store Lebensmittelgeschäft
Toalety Toilets Toiletten
Pošta Post Office Post
Banka Bank Bank
Směnárna Exchange Office Wechselstube
Stanice Bus stop Station
Jak je to daleko? How far is it? Wie weit ist es?
V OBCHODĚ A RESTAURACIIN SHOPS AND RESTAURANTSIM GESCHÄFT UND IM RESTAURANT
Kolik to stojí? How much is it? Wie viel kostet es?
Napište mi cenu, prosím. Write the price for me please. Schreiben Sie mir den Preis bitte auf.
Cena Price Preis
Zaplatím I’d like to pay please. Zahlen, bitte
To se mi líbí I like that. Das gefällt mir.
To se mi nelíbí I don’t like that. Das gefällt mir nicht.
Malý Small Klein
Velký Big Groß
Drahý Expensive Teuer
Levný Cheap Billig
Sleva Discount Preisnachlass
Mohu to zkusit? Can I try it? Darf ich es anprobieren?
PŘÍPITEKTOASTTOAST
Na zdraví! Cheers! Zum Wohl!