Poznávací okruh Brnem

Pamětihodností je v centru Brna k vidění nepočítaně. A je tedy nad možnosti tohoto průvodce věnovat alespoň krátkou zmínku každé z nich. Nicméně ty nejzajímavější samozřejmě nechybí.

Prohlídku historického jádra města můžeme začít symbolicky u Staré radnice, nejstarší světské stavby v Brně (a také nelze nevidět Brněnského draka a kolo), a odtud se vydat na Zelný trh, bez pochyby nejznámější brněnské náměstí. Zde se určitě chvíli zdržíme, neboť tu na nás čeká slavná kašna Parnas a navštívit můžeme i podzemní labyrint pod náměstím. Ze Zelného trhu už to není daleko ke klášteru kapucínů s tajemnou hrobkou (veřejnosti přístupnou) s mumiemi mnichů. Odtud mohou naše kroky zamířit na Petrov s jeho monumentální katedrálou sv. Petra a Pavla. Až si prohlédneme chrám, známý z naší desetikorunové mince, a odpočineme si třeba na některé z laviček v Denisových sadech, sejdeme zpět na Zelný trh, prohlédneme si Dietrichsteinský palác, a Orlí ulicí, z níž zahneme doleva do Minoristké, se dostaneme ke kostelu svatých Janů.

Odtud zamíříme na náměstí Svobody, pomyslný střed města s mnoha památkami a zajímavostmi. Z náměstí Svobody je to kousek (Zámečnickou ulicí) na Dominikánské náměstí s kostelem sv. Michala a Novou radnicí. Případně se můžeme vydat „na sever“ a přes Jakubské náměstí (s kostelem sv. Jakuba a „neslušným mužíčkem“) dojít na náměstí Moravské (Místodržitelský palác, kostel sv. Tomáše). A když už jsme v těchto místech, byla by škoda neprohlédnout si obě největší brněnská divadla – Mahenovo na Malinovského náměstí (mimochodem první divadlo v Evropě s elektrickým osvětlením) a v Rooseveltově ulici divadlo Janáčkovo. Prohlídku historického středu Brna pak můžeme zakončit na Špilberku, byť odsud trochu vzdáleném. Pochopitelně není vůbec nutné se držet této „předepsané“ trasy – na Špilberku můžete své poznávání Brna naopak začít.