Brno - Špilberk - hrad, pevnost a vězení

S jistotou největší a nejznámější dominanta města. Hrad na skalnatém kopci téhož jména nad městem založil okolo roku 1250 pozdější král Přemysl Otakar II., tehdy ještě moravský markrabě. Hrad pak v průběhu staletí měnil svou funkci i podobu. Přemysl Otakar jej založil jako důstojné sídlo vládců Moravy a oporu panovnické moci českých králů. Ti jej ale navštěvovali pouze sporadicky. I moravská markrabata jej využívala jen krátce, sídlil zde pouze Jan Jindřich (vládnoucí v letech 1350–1375) a pak Jošt Moravský (1375–1411). A protože byl Jošt roku 1410 zvolen římským králem, stal se Špilberk sídlem panovníka Římsko-německé říše. Bohužel jen na tři měsíce, neboť Jošt záhy zemřel. Tím také končí éra Špilberku jako rezidenčního hradu a stává se z něj vojenská pevnost. Od konce 15. století hrad často mění majitele a celkově chátrá. Opravy se dočkal až za třicetileté války, přičemž odolal i několikaměsíčnímu obléhání Švédy. Dalším zdokonalováním obranného systému, které trvalo do poloviny 18. století, se ze Špilberku stala postupně nejmohutnější pevnost celé Moravy.
Už od počátku 17. století byl Špilberk využíván také jako vězení, v roce 1783 jej císař Josef II. nechal přeměnit v civilní věznici pro těžké zločince. V té době byl Špilberk považován za nejtvrdší vězení Evropy, říkalo se mu „žalář národů“. Statut věznice ztratil v roce 1855, přesto v něm ale ještě za 1. světové války nedobrovolně pobývali politicky pronásledovaní odpůrci rakouské monarchie a za 2. světové války pak lidé pronásledovaní německými nacisty.
Zřejmě tím nejatraktivnějším, co mohou návštěvníci na Špilberku spatřit, jsou zdejší kasematy. Původně šlo o úkryt vojáků před dělostřeleckým útokem, postupně ale začaly být tyto dvoupatrové klenuté chodby bez oken využívány jako vězení pro nejtěžší zločince. Veřejnosti jsou kasematy přístupné od roku 1880, dnes je můžete navštívit v rámci komentovaných prohlídek s průvodcem. Při návštěvě Špilberku byste neměli vynechat rozhlednu na vrcholu nárožní věže. Po zdolání 103 schodů můžete za pěkného počasí spatřit i vrcholy Pálavy. Na velkém nádvoří hradu uvidíte studnu hlubokou 119 metrů, která tak dosahuje až po úroveň hladiny řeky Svratky.

Tel.: 542 123 614
www.spilberk.cz