Brno - Stará radnice

Nejstarší dochovanou světskou stavbou ve městě je budova radnice. Stojí v Radnické ulici spojující Zelný trh a náměstí Svobody. Svému účelu, správě městských záležitostí, sloužila prokazatelně od roku 1373 do roku 1935(!). Poté se radní přestěhovali do blízkého Zemského domu, jemuž se od té doby začalo říkat Nová radnice, a bývalá správní budova se stala Starou radnicí.

Nejstarší část radnice, jednopatrový dům s věží, pochází již z roku 1240. Počátkem 15. století byla k radnici přistavěna budova s kaplí. Další objekty (mj. vězení) byly postupně přistavěny v průběhu 15. a 16. století. V roce 1577 byla zvýšena věž a opatřena vyhlídkovým ochozem. Počátkem 18. století byla o další patro zvýšena věznice. Poslední výraznou úpravou bylo další zvýšení věže (o pět metrů) v roce 1905.

K nejpozoruhodnějším částem radnice patří kamenný portál, vytvořený v letech 1510 až 1511 stavitelem Antonínem Pilgramem (1460–1516). Tvoří jej pět fiál, což jsou štíhlé jehlany, jejichž hrany jsou posázeny tzv. kraby a špička opatřena křížovou kytkou. Jde o oblíbený prvek gotické architektury, mající zdůraznit vertikální rozměr stavby.