Brno - Kostel sv. Jakuba

Pozdně gotický kostel na náměstí sv. Jakuba je prvně uváděn roku 1228 v listině Přemysla Otakara II. ještě jako románská stavba. Ta byla na konci 13. a začátkem 14. století nahrazena stavbou vrcholně gotickou. V roce 1515 kostel vyhořel a prakticky po celý zbytek 16. století probíhala jeho obnova. V roce 1592 byla dokončena věž, jež dosáhla úctyhodné výšky 92 m.
V oltářním ochozu kostela je umístěno mauzoleum generálmajora Ludvíka Raduita de Souches (1608–1682), hlavního velitele obránců města v době obléhání Brna Švédy za třicetileté války.