Brno - Janáčkovo divadlo

Téměř o sto let mladší než Mahenovo divadlo je blízké Janáčkovo divadlo (součást Národního divadla v Brně) v Rooseveltově ulici. Historie výstavby této scény je překvapivě dlouhá a plná různých peripetií a zvratů: již na počátku 20. století vznikly první návrhy a během let 1910 až 1958 proběhlo plných sedm (!) soutěží na projekt stavby. Těch se zúčastnili věhlasní architekti, mezi jinými Jan Kotěra, Josef Gočár, Pavel Janák a další. Až v roce 1958 zvítězil brněnský architekt Jan Víšek (1890–1966), podle jehož návrhu se začalo stavět. Divadlo bylo slavnostně otevřeno 2. října roku 1965 operou Příhody lišky Bystroušky od skladatele, jehož jméno divadlo nese.