Brno - Kostel sv. Michala

Najdeme jej na Dominikánském náměstí poblíž Nové radnice. Jeho historie úzce souvisí s dominikánským klášterem – dominikáni získali do svého držení kostelík sv. Michala, který později zvětšili a později goticky přestavěli. Ve středověku plnil kostel významnou funkci – své sněmy v něm zahajovali zemští stavové a moravští markrabí zde byli uváděni do svého úřadu. Kostel byl v roce 1645 zničen při obléhání Brna švédským vojskem, v letech 1658 až 1679 pak proběhla jeho raně barokní přestavba pod vedením stavitele Jana Křtitele Erny. V této podobě se kostel zachoval do současnosti. Kostel je pro veřejnost přístupný pouze během mší.