Brno - Místodržitelský palác

Nádherný barokní palác na Moravském náměstí vznikl z původního augustiniánského kláštera z poloviny
14. století, založeného markrabětem Janem Jindřichem. Zasloužil se o to zejména v letech 1732 až 1741 architekt Mořic Grimm, který provedl barokní přestavbu. Poté byl klášter povýšen na opatství. Již roku 1783 však císař
Josef II. augustiniánský řád zrušil, řeholníci odešli a do uprázdněného paláce byly nastěhovány úřady. Po druhé světové válce zde sídlilo (až do roku 1989) Muzeum dělnického hnutí Brněnska), dnes slouží prostory paláce Moravské galerii (stálá expozice umění gotiky, kresba, grafika, atd.).
www.moravska-galerie.cz