Brno - Ditrichsteinský palác

Hlavní výstavní budova Moravského zemského muzea (expozice paleontologie, mineralogie, pravěku a raného středověku) stojí v horní části náměstí Zelný trh. V letech 1614 až 1618 ji nechal vystavět olomoucký biskup a kardinál František z Ditrichštejna (1570–1636), nazývaný pro svou autoritu a moc „králem moravským“. Původně šlo o raně barokní stavbu, kterou ve stylu vrcholného baroka přestavěl někdy v druhé čtvrtině 18. století Domenico Martinelli.

Budovu poctily svou návštěvou významné osobnosti, mj. roku 1620 Fridrich Falcký, v roce 1748 císařovna Marie Terezie a v roce 1805, krátce před bitvou u Slavkova, ruský generál Kutuzov.

Více: www.mzm.cz