Brno - Palác šlechtičen

V letech 1682 až 1690 vyplnil severovýchodní nároží náměstí stavitel Jan Křtitel Erna jednopatrovou budovou barokního paláce, jenž byl v roce 1791 rozšířen a zvýšen o další poschodí. Jméno palác dostel podle svého účelu, jímž byla výchova opuštěných šlechtických a měšťanských dívek. Za druhé světové války byla při bombardování značně poškozena budova sousedního Althanského paláce. Musel být stržen a totéž hrozilo i Paláci šlechtičen, ale podařilo se jej opravit. Jeho interiéry jsou dnes sídlem jedné z pěti brněnských expozic Moravského zemského muzea. V interiéru paláce stojí za pozornost kaple s pozdně barokními freskami.