Výstaviště Brno

Areál brněnského výstaviště je jedinečný spojením původní funkcionalistické architektury a současných výstavních, veletržních a kulturních aktivit. Vzniká tak mimořádný komplex s více než 120 000 m2 výstavních ploch, na nichž každým rokem proběhne okolo 50 veletrhů, řada kongresů, sportovních akcí, koncertů (roku 2007 sem zavítala i skupina Rolling Stones) plesů apod. Z veletrhů má největší tradici Mezinárodní strojírenský veletrh (MVS) pořádaný zde od 50. let 20. století.
První výstavou, která se tu konala, byla Výstava soudobé kultury v Československu uspořádaná v roce 1928 k 10. výročí vzniku republiky. Zajímavostí je, že exponáty této výstavy byly přímo i samotné výstavní pavilony, vytvořené tehdejšími významnými československými architekty. Díky pozdějším citlivě prováděným opravám a rekonstrukcím se veškeré stavby dochovaly do současnosti a dnes patří k ceněným památkám funkcionalistické architektury. Před
2. světovou válkou se na brněnském výstavišti konaly i první československé autosalony.
Roku 2014 byl v bývalém pavilonu D otevřen zábavný vědecký park „pro celou rodinu“ VIDA! Science Centrum. Na ploše takřka 5 000 m2 je zde umístěno na 150 interaktivních exponátů, které návštěvníkům (a samozřejmě hlavně dětem) pomáhají pochopit fungování světa okolo nás. Expozice je rozdělena do čtyř tematických okruhů (Člověk, Mikrosvět, Planeta, Civilizace).
www.vida.cz
www.bvv.cz