Brno - Minoritský klášter a Kostel svatých Janů

Na křižovatce ulic Jánské a Minoritské stojí kostel hned dvou svatých Janů – sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty. Náleží ke klášteru minoritů, založenému okolo roku 1230 a působícím na tomto místě nepřetržitě bezmála 800 let – nebyl zrušen ani za josefínských reforem. Klášterní kostel sv. Jana Křtitele byl vysvěcen roku 1257, v první třetině 18. století byly klášter i kostel přestavěny barokně, přičemž práce vedl brněnský stavitel Mořic Grimm. Celý komplex sestává kromě kostela a klášterních budov ještě z Lorety se Svatou chýšíSvatými schody (napodobenina Svatých schodů, po kterých dle legendy kráčel v Jeruzalémě v paláci Piláta Pontského Ježíš Kristus. Jsou umístěny v Římě).