Brno - Kostel sv. Tomáše

Můžeme se setkat i s názvem kostel Zvěstování Panny Marie a sv. Tomáše. Stojí na Moravském náměstí a jeho historie je spjata s augustiniánským klášterem založeným přesně v polovině 14. století. Šlo v pořadí již o druhé založení tohoto kláštera, neboť první augustiniánský klášter v Brně vyhořel roku 1346. Na stavebních pracích se podílela i pražská parléřovská huť. Kostel (zřejmě ještě nedostavěný) byl vysvěcen v roce 1356, přičemž slavnosti se zúčastnil i císař
Karel IV. Za husitských válek, v roce 1428, byly kostel i klášter silně poškozeny, další pohromou byl rok 1500, kdy klášter zasáhl velký požár. Na začátku 17. století byl kostel znovu opakovaně poškozen, až byla v roce 1661 zahájena přestavba (dle plánů stavitele Jana Křtitele Erny), která dala kostelu barokní podobu, v jaké jej známe dnes.