Brno - Kašna parnas

Na Zelném trhu naši pozornost okamžitě upoutá mohutná kašna s chrliči a množstvím barokních plastik. Vystavěna byla v letech 1693 až 1695 podle návrhu architekta Jana Bernarda Fischera z Erlachu. Nádrž kašny má šesticípý půdorys, nad ní vyrůstá napodobenina skály s jeskyní. Spatříme zde řadu mýtických a alegorických postav, mezi jinými Herakla vedoucího na řetězu trojhlavého psa Kerbera. Dílo je pokládáno za nejhodnotnější památku barokní plastiky v Brně.