Brno - Katedrála sv. Petra a Pavla

Na vrchu Petrově, místě, kde od 12. století stávala románská rotunda, vznikla postupnými přestavbami (románská bazilika, později raně gotický kostel) gotická katedrála, jež dnes tvoří jednu z nejvýraznějších dominant města. Dnešní podobu se dvěma 84 m vysokými věžemi mu však dala až novogotická přestavba v letech 1904 až 1909 podle návrhu architekta A. Kirsteina. Vybavení chrámu je barokní, převážně z 18. století. Katedrálou, tedy sídelním kostelem biskupa, se chrám stal v roce 1777, kdy bylo zřízeno brněnské biskupství.

Pozůstatky původní románsko-gotické stavby z 12. století a další mladší přestavby je možné spatřit i dnes v kryptě chrámu. Ta je rovněž příležitostným dějištěm komorních koncertů, výstav či přednášek. V klenotnici katedrály je nainstalována trvalá expozice, v níž spatříte vzácné předměty ukryté dříve v depozitářích – monstrance, bohoslužebné textilie, aj.

Úžasný výhled na Brno a okolí (za hezkého počasí až k Pálavě) se návštěvníkům otevře po výstupu (130 schodů) na jižní či severní věž katedrály. Brněnská katedrála sv. Petra a Pavla (místními zkráceně nazývaná Petrov) je národní kulturní památkou, přičemž většina z nás se setkává denně s jejím vyobrazením – a sice na naší současné desetikorunové minci.

Přístupná:

Pondělí – Sobota: 8:15-18:30
Neděle: 7:00-18:30