Brno - Nová radnice

Komplex barokních budov na Dominikánském náměstí, původně klášter dominikánů (odtud název náměstí). Od roku 1935 je sídlem správy města (do té doby sloužila k tomuto účelu tzv. Stará radnice). Dochované části kláštera, křížová chodba a rajský dvůr, dnes slouží výstavním účelům. V objektu již od druhé poloviny 13. století probíhala soudní jednání a zasedání moravských stavů. V letech 1582 až 1585 byla stavba rozšířena o renesanční část (Sněmovní sál, Rytířský sál a další). Výrazného rozšíření se Zemský dům, jak se v té době již objekt nazýval, dočkal koncem
17. století a na počátku 18. století. Poslední velkou úpravou byla v letech 1772 a 1776 výstavba nových křídel, která pak vytvořila druhé nádvoří.
Návštěvníkům jsou volně přístupná dvě nádvoří, na větším z nich stojí za pozornost kašna z roku 1928 s alegoriemi dvanácti měsíců, renesanční schodiště anebo renesanční hodiny.
www.brno.cz