Brno - Náměstí Svobody

Zřejmě nejvýznamnější náměstí v Brně, pomyslný střed města. V minulosti se nazývalo jako Dolní trh či Velké náměstí. Má přibližně trojúhelníkový půdorys a poprvé je zmiňováno v 13. století. Již ve středověku bývalo "dobrou adresou", kde si bohatí měšťané a příslušníci šlechty stavěli svá honosná sídla.
Poslední velká rekonstrukce celého prostranství proběhla roku 2006.